TÜBİTAK BİLGEM “Türkiye’nin Geleceği: Temel Bilimler” Çalıştayı’nı Gerçekleştirdi

-A +A

TÜBİTAK BİLGEM Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü (TBAE), 18 Kasım 2015 tarihinde, Green Park Hotel Pendik, İstanbul’da “Türkiye’nin Geleceği: Temel Bilimler” konulu çalıştayını gerçekleştirdi. 

Program, TÜBİTAK BİLGEM TBAE Müdürü Bilal KILIÇ’ın açılış konuşmasıyla başladı. Üç oturumdan oluşan çalıştayın ilk oturumunda Türkiye’de Temel Bilimler’in durumu, sorunları ve bu bağlamda dünyadaki eğilimler tartışıldı. İkinci oturumda ise Türkiye’deki eğitimde ve ekonomide kısa ve uzun vadede neler yapılabileceği, metodolojiler ve hedefler üzerinde duruldu. Üçüncü bölümün konusunu ise bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde karşılaşılabilecek zorluklar ve bunlara ilişkin çözüm önerileri oluşturdu. Ayrıca, bu konuda kurulması gereken işbirlikleri ve TÜBİTAK, YÖK ve ilgili kurumlardan beklentilerin neler olduğu üzerinde ayrıntılı bir şekilde duruldu. 

Çalıştay, temel bilimler alanında önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Misafir katılımcılar şu isimlerden oluştu: Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Alp Eden, Prof. Dr. Teoman Turgut, Prof. Dr. Nihat Sadık Değer, Prof. Dr. Giray Ökten, Doç. Dr. Burçin Ünlü; Koç Üniversitesi’nden Prof. Dr. Burak Özbağcı, Prof. Dr. Tekin Dereli, Prof. Dr. Ali Mostafazadeh; Galatasaray Üniversitesi’nden Prof. Dr. A. Muhammet Uludağ; İTÜ’den Doç. Dr. Ahmet Duran, Doç. Dr. Emre Onur Kaya; Yeditepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. İlhan İkeda ve Sabancı Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zafer Gedik. 

 

Fotoğraflar

20.11.2015